KffH video

  KffH Der tanzende Raum interactive light sculpture Blaue Nacht Nürnberg 2014 | Krafft’scher Hof | Nürnberg | Mai 2014 mayer+empl project 2014_041   KffH photos        

bxs13 video

  bxs13 interactive light sculpture Studio7 | München | Dezember 2013 mayer+empl project 2013_040   bxs13 photos      


mayer+empl | twitter


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 518 other followers